Mimosoudní řešení sporů

 

Jakékoliv stížnosti či reklamace spotřebitelů vyřizuje prodávající především prostřednictvím elektronické adresy PPbyPavla@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla odeslána stížnosti či reklamace, pokud kupující neuvede jinou adresu.

V případě, že reklamace či stížnost nebude vyřízena ke spokojenosti kupujícího, má tento možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení sporu. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. (Kontaktní údaje na Českou obchodní inspekci pro záležitosti mimosoudního řešení sporů jsou: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz).